Ilmahaaga sidee ugu tarbiyadayn kartaa inuu ilaaliyo sirta guriga?

 

Soo daadi qormooyin la xiriira Barbaarinta ubadka
Qormadan faallooyinka waa laga xiray.